Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΟΠ! ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ. (VIDEO)

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ. ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΡΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗΠως περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ


 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ


Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:
Επί πιστώσει απόδειξη που
έχει εκδοθεί από την Νέα Οδό.

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.
Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.

Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com

Έγραψε πάλι ο κυρ...

Από το σημερινό Β(λ)ήμα...

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Έρχονται μαύρες ημέρες. Ας τους χαλάσουμε τα σχέδια

Έρχονται μαύρες ημέρες. Ας τους χαλάσουμε τα σχέδια.
Είναι προφανές πως -παρά τις λεξικογραφικές δυσκολίες- ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τα βρήκαν στην "αξιοποίηση" όλης της περιουσίας του λαού όπως ακριβώς την επέβαλε η Τρόικα, συμφωνώντας ακόμα και στο ποσό (τι τους νοιάζει; Δικά τους είναι;).
Αυτό που δεν τους βγαίνει όμως είναι το χρονικό πλαίσιο (2015). Την λεπτομέρεια αυτή πιθανώς θα την λύσουν διενεργώντας εκλογές εξπρές με λίστα έως τις 3 Απριλίου. Στο εγχείρημα αυτό (το οποίο θα βαφτίσουν "κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας" αλλά θα είναι κυβέρνηση εθνικού ξεπουλήματος) θα συντρέξουν οι παντοτινοί ακροδεξιοί μειοδότες και η Κόρη.

Την αφορμή για την προκήρυξη εκλογών ίσως να την αναζητήσουν σε γεγονότα που θα συμβούν στις επόμενες ημέρες και γιαυτό καλούμε όλους σε επαγρύπνηση.

Είναι λυπηρό το γεγονός πως η Αριστερά λόγω της πολυδιάσπασης της, δεν είναι σε θέση να προτείνει στο λαό μια εναλλακτική λύση. Αν οι ηγεσίες των κομμάτων της Αριστεράς είχαν επίγνωση του ιστορικού τους ρόλου, θα ήσαν σε θέση να σχηματίσουν -ήδη από σήμερα- μια σκιώδη κυβέρνηση Λαϊκής Ενότητας, με το παρακάτω βασικό πρόγραμμα:

- Να καταγγελθεί άμεσα και μονομερώς το μνημόνιο.
- Να διαγραφούν όλες οι μνημονιακές νομοθεσίες
- Να διαγραφεί μονομερώς το μέρος του χρέους που χαρακτηρίζεται επαχθές.
- Να δικαστούν όλοι οι υπεύθυνοι, που οδήγησαν τη χώρα και τους εργαζόμενους στην πτώχευση, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
- Να συγκληθεί μετά από ανοιχτό διάλογο συντακτική εθνοσυνέλευση με στόχο να προκύψει ένα σύνταγμα που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια, τη διευρυμένη και συνεχή λαϊκή συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, την αξιοπρεπή ζωή για όλους τους κατοίκους της χώρας.

Καλούμε τις ηγεσίες όλων των κομμάτων/σχημάτων της Αριστεράς να σταθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούν έστω και τώρα, πως η μέχρι τώρα διασπαστική τακτική τους είναι καταστροφική και εξυπηρετεί μόνο τις δυνάμεις της πλουτοκρατίας.

ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ Ή ΠΗΓΑΙΝΤΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ!
ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ

50 δις ευρώ για να πάρουν τί;

50 δις ευρώ για να πάρουν τί;
Θεωρούμε πως η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες με την δήθεν "υπέρβαση" της Τρόικας, την οποία όμως "έβαλε στη θέση της" η "κυρίαρχη" "κυβέρνηση" των εθνοσωτήρων, κανονικά θα έπρεπε να εξετάζεται μόνο για την κωμική της αξία.

Το τραγικό όμως είναι πως, μέσα από αυτό το θέατρο σκιών, υποθηκεύεται το μέλλον τουλάχιστον δύο ολόκληρων γενεών.

Η γελοιότητα της συζήτησης είναι τόσο μεγάλη που, ενώ μας λένε το ποσό (50 δις) δεν μας έχουν πει το "τι" και το "πώς".

Αν για παράδειγμα ένας πει:

- Πούλησα "κάτι" για 1000 ευρώ.

Εάν πούλησε τον αναπτήρα του, τότε του αξίζει ένα "μπράβο!".

Αν όμως πούλησε το σπίτι του, τότε του αξίζει μια μούντζα.

Εμείς θεωρούμε πως το ύψος του ποσού είναι εντελώς προσχηματικό και είτε λένε 10 ή 30 ή 50 ή 300 το αποτέλεσμα θα είναι στο τέλος το ίδιο: Θα ξεκοκαλίσουν τα πάντα!

Καλούμε την Κοινωνία της Εργασίας να αναζητήσει εκείνους τους τρόπους οργανωμένης αντίστασης απέναντι στην επιθετικότητα του Κεφαλαίου, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την διέξοδο από τον μονόδρομο της πτώχευσης που μας έχουν σύρει.

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Όλοι στην απεργία στις 23 Φλεβάρη

ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ;
ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ;
ΑΣ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ!
Η κυβέρνηση συνεχίζει την ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Κατακτήσεις ενός αιώνα πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων για χατήρι του μεγάλου κεφαλαίου και των πολιτικών του υπαλλήλων. Το χαράτσι στις κοινωνικές παροχές (νοσοκομεία, διόδια, εισιτήρια) συνεχώς αυξάνεται. Σχολεία και εργοστάσια κλείνουν.

Στο χέρι μας είναι να πούμε όχι στην εξαθλίωση και να τους σταματήσουμε!

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου (Κολοκοτρώνη 56) στις 10:30!

Ή ΑΥΤΟΙ Ή ΕΜΕΙΣ!
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Σκότωσε τον πασόκο που έχεις μέσα σου... γιατί θα σε πούνε και μαλάκα


ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝ προς Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ: «...παραιτηθείτε, λοιπόν ή πράξτε αυτό που υπαγορεύει το Σύνταγμα...»

Ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια έστειλε ο Χάρρυ Κλυν, με την οποία του ζητάει να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα ή αλλιώς να παραιτηθεί!
 
Ακολουθεί η επιστολή ....
«Κύριε Παπούλια, σας προσφωνώ με το όνομά σας και όχι με τον τίτλο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας γιατί, δυστυχώς, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι το αξίωμα του Προέδρου, σας πέφτει μάλλον, βαρύ!
 
Και σας ερωτώ, Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε ή δεν έχουμε; Τίθεται υπό αμφισβήτηση η εθνική μας κυριαρχία;
 
Όταν μέσα στην ίδια μας τη χώρα «άλλοι», πέραν του Ελληνικού λαού, είναι εκείνοι που αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας και των πολιτών της, τίθενται εν αμφιβόλω τα δικαιώματά των Ελλήνων;
 
Η Πατρίδα μας «ξεπουλιέται» γιατί έτσι αποφάσισαν οι «ιθαγενείς κλέφτες», η «κατοχική κυβέρνηση» και «διεθνείς τοκογλύφοι»… Αυτό εσείς το θεωρείτε γενικό συμφέρον και πρόοδο του Ελληνικού λαού; Επιτρέψτε μου κ. Παπούλια να σας υπενθυμίσω, γιατί μάλλον έχετε ξεχάσει, τον όρκο που δώσατε:
 
«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».
 
Εσείς κ. Παπούλια υπερασπίζεστε την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας; Προστατεύετε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων; Υπηρετείτε το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού;
 
Εφόσον αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το Έθνος των Ελλήνων τίποτα από τα παραπάνω δεν υπηρετείτε, δε δικαιούσθε να φέρετε τον τίτλο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας…
 
Παραιτηθείτε, λοιπόν ή πράξτε αυτό που υπαγορεύει το Σύνταγμα και ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, αγωνιστείτε γι αυτά που ορκιστήκατε να «φυλάτε…».

Σπάνε τις παρακαμπτηρίους για χάρη των διοδίων

Σοκ προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στις παρακαμπτηρίους οδούς.
 Δεν φτάνουν οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών των διοδίων, τώρα σπάνε επιδεικτικά τους δρόμους για να μας απαγορεύσουν(;) τη δωρεάν διέλευση που δικαιούμαστε, όπως αναγράφει το Σύνταγμα και «λέει» η λογική και να μας υποχρεώνουν να περνάμε από τα.....
διόδια!

Xαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των διοδίων της Λεπτοκαριάς, και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, που “τυχαίνει” να είναι από τα πιο ακριβά διόδια στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη (3,10 ευρώ).

Τονίζουμε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι σε αυτή την κατάσταση από τις αρχές Οκτωβρίου.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Γ. Ζουγανέλης: Ο λαός πρέπει να εξεγερθεί

Δεν βλέπω ελπίδα από κανένα κόμμα. Την ελπίδα τη βλέπω μόνο στο λαό... εάν ξυπνήσει και αποποιηθεί τα κόμματα, αυτά τα εντός μεγάλων εισαγωγικών προπύργια της Δημοκρατίας, που δεν είναι καθόλου προπύργια Δημοκρατίας, αλλά προπύργια κοροϊδίας και εκμετάλλευσης.
Ο λαός πρέπει να εξεγερθεί, αλλά όχι καθοδηγούμενος από κομματικά συμφέροντα. Αν αισθανθεί την ανάγκη να εξεγερθεί, ας το κάνει. Εγώ ντρέπομαι που ανήκω στη γενιά του Πολυτεχνείου και φτύνω τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα κι εγώ με τη σειρά μου να κάνω κάτι να αποτρέψω πράγματα. Το ότι συμμετείχα σ΄ αυτόν τον αγώνα δεν το έχω καρπωθεί και ούτε βγήκα ποτέ να το βροντοφωνάξω. Το γνωρίζουν λίγοι. Μέμφομαι, όμως, αυτή τη γενιά που αγωνίστηκε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δικαιοσύνη και τελικά δεν υπάρχει τίποτα από αυτά γιατί κανείς από όσους αγωνίστηκαν τότε, δεν ενδιαφέρθηκε να τα κάνει πράξη. Είναι ντροπή και αίσχος. Δεν έκαναν τίποτα όλοι αυτοί. Βολεύτηκαν και άραξαν στα αβγά τους. Η γενιά της αντίστασης και της κατοχής μένει πιο καλά στη συνείδησή μου από αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν στα Μέσα, έγιναν «γιαπάκια» του κερατά, ζούνε σε βίλες εκατομμυρίων, οδηγούν Πόρσε και νομίζουν ότι εκεί είναι η ζωή.

Οι πολιτικοί που λήστεψαν και καταχράστηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαου πότε θα πληρώσουν;

Αλλά τόσο σάπιο που είναι το καπιταλιστικό σύστημα για όλα τους έχω ικανούς, μέχρι και τους δικούς τους μπορεί να κλείσουν μέσα για αποδείξουν ότι είναι αθώοι!

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ - ΔΕΝ ΚΟΛΩΝΩ! Ανοίγουμε τις μπάρες για την ελευθερία

Δεν μας φοβίζουν μας εκνευρίζουν! Δεν πληρώνουμε κανέναν εργολάβο ξένο και ντοπιο, για δρόμους σκοτώστρες και μάλιστα ακριβοπληρωμένους με το αίμα του ελληνικού λαού εδω και δεκαετίες. Κανένας νόμος δεν μας φοβίζει, αντιθέτως μας κάνει πιο δυνατούς να πούμε οχι στη "νόμιμη" ληστεία των εταιρειών με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου και της κατοχικής κυβέρνησης του Πασοκ. Σας έχουμε μάθει πλέον. Με το νόμο που θα ψηφίσετε στη βουλή για πρόστιμα 200€ σε εκείνους που δεν πληρώνουν τους μεγάλοεργολάβους όλοι κατάλαβαν για ποιους δουλεύετε. Το έχετε χάσει το παιχνίδι κύριε υπουργέ και κύριοι της κυβέρνησης, ο πραγματικός πόλεμος τώρα αρχίζει.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ